X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2014.03.07

作者:   发布时间:2014年03月13日    浏览量:1016   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 551.00  - 817.50 
基隆 645.50  645.50  1026.50 1041.50
上海 631.50  675.50  - 1065.00
台中 643.50  645.50  1026.50 1041.50
高雄 645.50  645.50  1026.50 1041.50
香港 614.50  621.50  927.00  928.00 
花莲 643.50  645.50  1026.50 1041.50
釜山 632.50  654.00  941.00  943.50 
东京 653.50  664.00  942.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 644.00  655.00  - 1008.50
巴生港 692.00  705.00  - 1016.50
马尼拉 812.50  891.50  - 1206.50
新加坡 597.50  613.00  908.00  919.00 
雅加达 - 853.00  - 979.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 657.50  661.50  - 1027.50
高知 627.50  688.00  - 1088.50
贝迪 637.00  670.00  - 1100.00
霍尔迪亚 - 705.00  - 1298.00
贾姆讷格尔 637.00  670.00  - 1100.00
坎德拉 637.00  670.00  - 1100.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
奥克兰 690.00  - - 1090.00
布里斯班 692.00  696.00  - 1045.00
凯恩斯 - - - 1046.00
弗里曼特尔 730.00  735.00  - 1065.00
悉尼 - 747.00  - 1080.00
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 599.50  635.00  - 978.00 
吉达 685.00  695.00  - 1090.00
达曼 604.00  610.00  - 980.00 
苏伊士 697.00  715.50  - 1088.00
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
安特卫普 577.00  613.00  - 881.50 
 法尔茅斯 615.00  660.00  - -
哥德堡 599.50  636.50  901.00  965.00 
鹿特丹 579.00  604.50  - 885.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 702.00  762.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 610.50  1072.00 1042.00
开普敦 - 639.00  - 973.00 
理查德湾 - 624.00  - 1050.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 620.50  682.50  - 1065.00
西雅图 591.00  645.00  - 1063.00
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 621.50  684.00  - 1051.00
桑托斯 656.50  678.50  - 1012.00

来源:ship&bunker