X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>港口>>港口数据>>燃油价格

世界主要港口燃油价格2014.03.10

作者:   发布时间:2014年03月13日    浏览量:1074   字体大小:  A+   A- 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

551.00

-

817.50

上海

632.50

677.50

-

1066.50

高雄

639.50

647.50

1026.50

1041.50

香港

613.50

622.50

926.50

929.50

釜山

634.50

657.50

939.50

951.00

东京

655.00

663.00

948.50

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

644.00

655.00

-

1008.50

马尼拉

856.00

896.00

-

1196.50

新加坡

597.50

611.00

906.50

921.00

雅加达

-

847.00

-

982.50

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

657.50

661.50

-

1027.50

坎德拉

620.00

660.00

-

1080.00

孟买

625.00

-

-

1085.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

747.00

-

1080.00

奥克兰

690.00

-

-

1090.00

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

601.00

637.50

-

978.00

苏伊士

696.50

731.00

-

1089.00

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

576.50

602.50

-

878.50

安特卫普

576.00

610.50

-

880.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

702.00

762.00

-

1079.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

610.50

1072.00

1042.50

开普敦

-

643.00

-

967.00

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

595.00

685.00

-

1002.50

新奥尔良

651.00

675.00

-

1002.50

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

623.50

681.50

-

1047.50

桑托斯

656.50

678.00

-

1005.50

来源:新西兰泛洋船务有限公司