X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.01.19

作者:   发布时间:2015年01月21日    浏览量:989   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 242.50  - 515.00 
基隆 345.50  350.50  641.50  656.50 
上海 320.50  572.50  - 817.00 
台中 350.50  350.50  641.50  656.50 
高雄 345.50  350.50  641.50  656.50 
香港 290.50  300.50  512.50  521.00 
釜山 303.50  324.50  528.50  532.50 
东京 350.00  359.50  578.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 316.00  328.00  - 555.50 
巴生港 298.00  323.00  - 584.00 
马尼拉 677.50  683.50  - 801.50 
新加坡 281.50  329.50  486.00  490.00 
雅加达 - 676.00  - 888.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 336.50  345.00  - 741.50 
坎德拉 308.00  390.00  - 1033.50
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 428.50  - 658.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 287.00  437.50  - 840.00 
苏伊士 315.50  553.00  - 967.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 248.00  306.00  - 472.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 632.50  667.50  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 383.00  787.50  735.50 
开普敦 - 352.00  - 529.00 
理查德湾 - 261.50  - 1000.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 278.50  407.00  - 561.00 
西雅图 322.50  397.50  - 653.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 271.00  513.50  - 636.00 
桑托斯 263.50  285.00  - 887.00 

来源:ship&bunker