X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.05.27

作者:   发布时间:2015年06月01日    浏览量:958   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 332.50  - 602.50 
基隆 412.50  422.50  681.50  696.50 
上海 401.50  427.50  - 728.50 
台中 407.50  417.50  681.50  696.50 
高雄 407.50  417.50  681.50  696.50 
香港 385.50  398.50  - 595.50 
釜山 394.50  411.00  591.50  599.50 
东京 405.00  418.00  615.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 420.00  443.00  - 668.50 
巴生港 382.00  402.00  - 633.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 379.50  389.50  572.50  582.00 
雅加达 - 580.00  - 803.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 435.00  440.00  - 665.00 
坎德拉 430.00  480.00  - 860.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 700.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 375.00  397.00  - 742.00 
苏伊士 399.00  535.00  - 875.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 337.50  378.50  - 581.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  753.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 452.00  787.50  738.00 
开普敦 - 469.00  - 683.00 
理查德湾 - 454.00  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 358.00  395.00  - 639.00 
西雅图 374.50  545.50  - 925.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 347.00  391.00  - 643.00 
桑托斯 350.00  371.50  - 712.50 

来源:ship&bunker