X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.09.09

作者:   发布时间:2015年09月22日    浏览量:805   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 196.50  - 440.00 
基隆 276.50  280.50  556.50  571.50 
上海 262.00  317.00  - 568.50 
台中 276.50  280.50  556.50  571.50 
高雄 276.50  280.50  556.50  571.50 
香港 256.00  264.00  - 472.50 
釜山 274.00  292.00  480.50  472.00 
东京 275.00  285.00  452.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 275.00  282.00  - 515.50 
巴生港 308.00  318.00  - 506.50 
马尼拉 452.50  472.50  - 653.50 
新加坡 245.00  256.50  447.00  461.00 
雅加达 - 417.50  - 700.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 315.00  288.00  - 545.00 
坎德拉 248.00  261.50  - 889.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 462.00  - 595.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 239.00  255.50  - 661.00 
苏伊士 361.00  511.00  - 856.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 240.50  270.50  - 466.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 264.00  345.00  - 789.00 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 245.00  - 623.00 
开普敦 - 327.00  - 557.00 
理查德湾 - 259.00  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 256.00  306.00  - 502.00 
西雅图 310.00  359.00  - 626.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 265.00  312.00  - 531.00 
桑托斯 253.50  275.00  - 720.50 

来源:ship&bunker